PREDSTAVITEV

Arhitekturni projektivni biro Vires je leta 1992 ustanovil Oskar Virag. V letu 2005 smo se preoblikovali v družbo Vires d.o.o. in od takrat delujemo v lastnih prostorih v poslovni stavbi na Partizanski cesti v centru Maribora. Biro nudi prijazno okolje tako zaposlenim kot našim poslovnim partnerjem. V biroju izdelujemo projektno dokumentacijo za objekte visokih gradenj

Z mrežo stalnih sodelavcev za posamezna specializirana področja nudimo najvišji nivo storitev kompletnega projekta.

Uporabljamo programsko opremo ArchiCAD, vodilno na področju naprednega arhitekturnega projektiranja.V procesu načrtovanja uporabljamo koncept BIM kompatibilnega načrtovanja.

BIM (Building Information Modeling) je inteligenten 3D-modelni proces, ki strokovnjakom za arhitekturo, inženiring in gradbeništvo nudi vpogled in orodja za učinkovitejše načrtovanje, gradnjo in upravljanje stavb in infrastrukture.

Na ta način sodelujemo pri izdelavi dokumentacije v direktni povezavi z vašo pisarno in izdelujemo celotne dele ali posamezne dele z vašim dostopom za potrebe koordinacije in nadzora.

Izdelujemo projekte za različne vrste objektov, od rekonstrukcij in dozidav obstoječih objektov do novogradenj stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov ter turističnih objektov, ki zajemajo različne razgledne stolpe, bivalne objekte (hotele, apartmajske objekte) in spremljajoče objekte zimske turistične infrastrukture (žičnice, sedežnice). Za prej naštete objekte izvajamo tudi nostrifikacijo projektne dokumentacije, izdelane v tujini, skladno s pravilniki in zahtevami zakonodaje o projektiranju, veljavnimi v Republiki Sloveniji.